Parthenon yellow, 2017, oil on canvas, 35 x 45 cm
Parthenon yellow, 2017, oil on canvas, 35 x 45 cm

 

<          1 of 9          >