ATIGULA AZIZ

Ohne Titel, mixed media auf Papier, 2015-2016, 21 x 30 cm

 


 

Ohne Titel, mixed media auf Papier, 2015-2016, 21 x 30 cm